Ekonomi

 

Flerårsöversikt  
  2018 2017 2016 2015
 

Nettoomsättning, tkr

 

1 674

 

1 618

 

1 618

 

1 618

Arets resultat, tkr 347 -105 370 230
Resultat efter disposition av underhåll, tkr 31 -80 71 84
Soliditet ( %) 82 % 81 % 81 % 80 %
Årsavgift, kr/kvm 477 463 463 463
Drift- och fastighetskostnader, kr/kvm 324 416 261 310
Lån, kr/kvm 2 352 2472 2 547 2 623
Överlåtelsevärde, kr/kvm 55 924     46 431