Information till våra leverantörer

Fakturor skall f o m 2024-01-31 ställas till:

HSB BRF FRIA BAD i Helsingborg
2130000
ecitFE 787
831 07 ÖSTERSUND

Fakturor skall i första hand sändas till mailadress:

leverantors.faktura@hsbnvs.se 

Betalningsvillkor skall vara 30 dagar netto