Fastigheten

friabad4

Fastigheten

Fastigheten Havet 9 uppfördes 1962. Fastigheten är i tre resp åtta våningsplan och innehåller 37 lägenheter i storlekar från 42,9 kvm till 115,6 kvm. Totalt innehåller fastigheten 3 317,1 kvm bruksarea. Därutöver finns 11 garageplatser och 3 parkeringsplatser på gården.

Relining av avloppsledningar i fastigheten genomförd 2010-2011

Kontroll av relining samt underhållsspolning genomförd våren 2022

OVK godkänd senast 2022-10-18