Nyckelbehov

Vid behov av en extranyckel, skall mail sändas till Lars Andersson med uppgift om till vilken lägenhet nyckel önskas och vem som kommer att avhämta nyckeln hos Låsmekano på Västra Berga.