HSB Bostadsrättsförening Fria Bad

Bostadsrättsföreningen Fria Bad bildades och registrerades vid Patent- och registreringsverket 1998-12-01 Föreningens organisationsnummer är: 769603-6370

Adress: Drottninggatan 97-101
254 33 Helsingborg
E-post: brf.friabad@friabad.se

Nyheter

Nyckelbehov

Vid behov av en extranyckel, skall mail sändas till Lars Andersson med uppgift om till vilken lägenhet nyckel önskas och vem som kommer att avhämta nyckeln hos Låsmekano på Västra Berga.