HSB Bostadsrättsförening Fria Bad

Bostadsrättsföreningen Fria Bad bildades och registrerades vid Patent- och registreringsverket 1998-12-01 Föreningens organisationsnummer är: 769603-6370

Adress: Drottninggatan 97-101
254 33 Helsingborg
E-post: brf.friabad@friabad.se

Nyheter

Nyckelbehov

Vid behov av en extranyckel, skall någon i styrelsen kontaktas, som därefter anmäler behovet till LÅSMEKANO AB, Rundgången 28. Därefter kan den extranyckel beställas