HSB Bostadsrättsförening Fria Bad

Bostadsrättsföreningen Fria Bad bildades och registrerades vid Patent- och registreringsverket 1998-12-01 Föreningens organisationsnummer är: 769603-6370

Adress: Drottninggatan 97-101
254 33 Helsingborg
E-post: brf.friabad@friabad.se

Nyheter

Nyckelbehov

Vid behov av en extranyckel, skall mail sändas till Lars  T Andersson,  Anders Bergendorf eller Lars Olsson med uppgift om till vilken lägenhet nyckel önskas och vem som kommer att avhämta nyckeln hos Avarn (tid. Låsmekano) på Västra Berga.