Ekonomi

 

Ekonomisk utveckling 2016 2015 2014 2013
 
 
Nettoomsättnin tkr 1618 1618 1618 1619
Årets resultat tkr  370 230  164 280
Resultat efter disposition av underhåll  71  84 83 79
Soliditet (%) 81 80 79 78
Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm 463 463 463 463
Driftskostnader, kr/kvm 261 310  357  261
Lån, kr/kvm 2 541 2 623 2 743 3015
Överlåtelsevärde i genomsnitt, kr/kvm 46 431 48070