Ekonomi

 

Ekonomisk utveckling 2017 2016 2015 2014
 
 
Nettoomsättnin tkr 1618 1618 1618 1618
Årets resultat tkr -105 370  230 164
Resultat efter disposition av underhåll  -80  71 84 83
Soliditet (%) 81 81 80 79
Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm 463 463 463 463
Driftskostnader, kr/kvm 416 261  310  357
Lån, kr/kvm 2 472 2 547 2 623 2743
Överlåtelsevärde i genomsnitt, kr/kvm 46 431  48 070